ประกาศรับสมัครงาน

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

• จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ปีขึ้นไป

• มีความรู้ในระบบ GMP และขับขี่รถยนต์ได้และมีรถยนต์ส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ : เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 -40 ปี

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีความสามารถเรื่องการเจรจาต่อรอง

• มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าด้านการจัดซื้ออย่างต่ำ 5 ปี

• มีความรู้ในเอกสารระบบ GMP, ระบบควบคุมมาตรฐานการผลิตต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ,สาขาโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์งานจัดส่งในระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 5 ปี

• มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้ากับทาง DC. บริษัทขนส่ง, การจ้างช่วง และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับขนส่ง

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ,สาขาโลจิสติกส์ การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์งานคลังสินค้าในระดับบังคับบัญชาอย่างน้อย 5 ปี

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี

• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร , เทคโนโลยีอาหาร,อุตสาหกรรมการเกษตร หากไม่ตรงสาขาที่
กําหนดต้องมีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ QC ในโรงงานอาหาร อย่างน้อย 3 ปี

• มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบคุณภาพโรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปี

• หากผ่านงานโรงงานอาหารประเภทขนม ผ่านการอบรม GMP / HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ : เพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

• สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล

โทร. : 087-8663267 , 062-5934440-2

E-mail : Hr@bky.co.th

บริษัท บี.เค.วาย. จำกัด

93/9 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 ตำบลบางนํ้าจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000