บริษัท บี.เค.วาย จำกัด โดย ผู้บริหาร พนักงาน ได้ร่วมกับทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลังราชการที่ ๙ ครบรอบ ๗ วันขึ้น ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ ครบรอบ ๑๕ วัน ที่โรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวไทยและชาวโลก รวมถึงเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ของชาวไทยเรา