สำนักงาน: เลขที่ 93/9 หมู่ที่1 ถ.พระราม2 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 0-2452-8564-5, 034-441-851–3, โทรสาร: 0-2452-8566

โรงงาน 1: เลขที่ 1/65 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 0 3482 9081 – 4 โทรสาร: 0 3449 0093

โรงงาน 2: เลขที่ 9/59 หมู่ที่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

B.K.Y. สำนักงานใหญ่