เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

เนื่องจากปัญหาไฟไหม้จัดเป็นปัญหาที่อันตรายร้ายแรงของโรงงานและอุตสาหกรรมทุกชนิด เพราะอัคคีภัยเกิดขึ้นกับที่ใด ย่อมมีความเสียหายตามมาไม่มากก็น้อยตามแต่ความรุ่นแรงและขนาดของการเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะเมื่อไฟไหม้เป็นเหตุให้พนักงานต้องเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟ นั้นจึงเป็นที่มาของบทความนี้

การซ้อมหนีไฟ หรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่พนักงานภายในบริษัทต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดคิดได้ว่า การเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้จะเกิดในวันไหน แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตพนักงานเหล่านั้น เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง โดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะซ้อมหนีไฟปีละ 2ครั้ง หรือ6เดือนครั้ง และไม่ใช้แค่การซ้อมหนีไฟเท่านั้น บางบริษัทยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพลิงไหม้ การใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วัตถุประสงค์ของ การซ้อมหนีไฟ 
1.เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
2.เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้สัญญาณเตือนภัย ที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
3.เพื่อให้พนักงานมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
4.เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

ด้วยเหตุนี้ บริษัท บี.เค.วาย.จำกัด จึงกำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทั้งในฝั่ง สำนักงานใหญ่ และ นิคมฯ สมุทรสาคร

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– ภาคทฤษฎี

– แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง

– แผนการอพยพหนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟ

– การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

– การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)

– ภาคปฏิบัติการฝึกซ้อมหนีไฟตามแผนของ บริษัทฯ

– การฝึกค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

– ภาคปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ