วันที่ 1 กันยายน 2561 บริษัท บี.เค.วาย. จำกัด ได้จัดกิจกรรมอบรมประจำปี 2561 โดยหัวข้อในปีนี้คือเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกในด้านคุณภาพ” (Quality Awaraness Building) ซึ่งคุณภาพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคุณภาพของตัวสินค้าเท่านั้น แต่รวมไปถึงคุณภาพด้านต่าง ๆ ด้วย อาทิ เช่น คุณภาพบุคลากร สภาพแวดล้อม องค์กร เครื่องจักร และ บรรจุภัณฑ์