WELCOME TO B.K.Y.

BKY ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนพวกเรา… แวะชมสินค้าและบริการของเรา กว่า 40 ปีที่บริษัท บี.เค.วาย ได้มุ่งมั่นในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการตลอดมา ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดฟักทอง เมล็ดทานตะวัน และเมล็ดแตงโม ภายใต้ชื่อยี่ห้อ “ตรามือ” ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งด้านรสชาติ คุณภาพ กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตรวมทั้งมีการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนสินค้าของเราด้วยดีเสมอมา

Quality In Production

วัตถุดิบมีคุณภาพ

B.K.Y. ได้คัดสรรเมล็ดธัญพืช ที่มีคุณภาพจากแหล่งเพาะปลูกที่ดี เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ถูกสุขอนามัย

B.K.Y. มุ่งเน้นนำเมล็ดธัญพืชมาผลิตซึ่งล้วนแต่ถูกสุขอนามัย และ มีประโยชน์ต่อร่างกาย

กระบวนการผลิต

B.K.Y. ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบ และคัดแยกวัตถุดิบที่ไม่ได้มาตราฐาน

การบรรจุภัณฑ์

B.K.Y. มีการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย

ความปลอดภัย

B.K.Y. ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภคทุกท่าน เมล็ดที่นำมาผลิตจึงปราศจากสารเคมีตกค้าง

กระบวนการขนส่ง

B.K.Y. มีการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว เป็นไปตามเวลาที่กำหนด สินค้าถึงมือผู้บริโภคตามระยะเวลาที่ต้องการ

Convenience

CAREER

พนักงานขับรถส่งของ, พนักงานติดรถ

รับสมัครจำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

ช่างซ่อมบำรุง 3 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญา ปวช.-ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฎิบัติงาน โรงงาน(นิคมฯ สมุทรสาคร) 2 อัตรา, สำนักงานใหญ่(ถ.พระราม 2) 1 อัตรา

หัวหน้าแผนกขาย Modren Trade 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 5 ปี ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ QC

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์อาหาร ,เทคโนโลยีอาหาร ,อุตสาหกรรมการเกษตร หากไม่ตรงกับสาขาที่กำหนดต้องมีประสบการณ์โดยตรงตามตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ QC โรงงานธุรกิจอาหารโดยเฉพาะอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพงาน หรือธุรกิจโรงงานอาหารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากผ่านงานโรงงานอาหารด้านการทำขนมมาก่อน และผ่านการอบรม GMP และ HACCP มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง

Head Office Map